خبرنامه

نام ونام خانوادگی:

پست الکترونیکی:

لوگوی ما

لینک به وب سایت بانک سخنرانی های شهید شیخ احمد کافی (ره)


 

نمودار درختی دانلودها

مجموعه سخنرانی

 

بیشترین دانلود در اين بخش

قرائت دعای ندبه توسط حضرت حجت الاسلام و المسلمین شهید حاج شیخ احمد کافی (ره) ، اشعار در مدح قلب عالم امکان حضرت مهدی (عج) (مجموعه دعا/مجموعه دعاهای قرائت شده توسط مرحوم شهید شیخ احمد کافی ، شامل دعای ندبه ، سمات ، کمیل ....)
قرائت دعای کمیل توسط حضرت حجت الاسلام و المسلمین شهید حاج شیخ احمد کافی (ره) (مجموعه دعا/مجموعه دعاهای قرائت شده توسط مرحوم شهید شیخ احمد کافی ، شامل دعای ندبه ، سمات ، کمیل ....)
قرائت دعای سمات در جمع بیماران بیمارستان دار آباد توسط حضرت حجت الاسلام و المسلمین شهید حاج شیخ احمد کافی (ره) (مجموعه دعا/مجموعه دعاهای قرائت شده توسط مرحوم شهید شیخ احمد کافی ، شامل دعای ندبه ، سمات ، کمیل ....)