خبرنامه

نام ونام خانوادگی:

پست الکترونیکی:

لوگوی ما

لینک به وب سایت بانک سخنرانی های شهید شیخ احمد کافی (ره)


 

نمودار درختی دانلودها

مجموعه سخنرانی

بالا

افسوس که عُمری پِی اغیار دویدیم ، از یار بماندیم و به مقصد نرسیدیم

نام فایل:
3.mp3
حجم فایل:1.51 MB
تاریخ:30. خرداد 1391

افسوس که عمري پي اغيار دويديم 
از يار بمانديم و به مقصد نرسيديم

سرمايه ز کف رفت و تجارت ننموديم 
جز حسرت و اندوه متاعي نخريديم

پس سعي نموديم که ببينيم رخ دوست 
جان ها به لب آمد، رخ دلدار نديديم

اي بسته به زنجير تو دل هاي محبّان 
رحمي که در اين باديه بس رنج کشيديم

شمشير کَجَت، راست کند قامت دين را 
هم قامت ما را که ز هجر تو خميديم

اي دست خدا دست برآور که ز دشمن 
بس ظلم بديديم و بسي طعنه شنيديم

شاها ز فقیران درت روی مگردان

بر درگهت افتاده به صد گونه امیدی

 

دانلودها:11939 x